Ipad på DigTekLab- oversikt over tilgjengelige apper

 


Vi har ulike apper til ulike behov

For faglærere har vi  utlån av klassett med Ipads og ulike apper
- apper kan og bestilles
- noen av appene krever at du har egne tilganger eller lisenser

Apper til å skape, apper til å bruke, apper til å huske og forstå

Her finner du en liste over : Apper tilgjengelige på Ipads


Du som student er velkommen innom i drop-in tiden for å ta i bruk og teste disse